colofon Rechtskundig Bureau Quaedvlieg
     
 


Rechtskundig Bureau Quaedvlieg

Belikstraat 4
6129 PP Urmond (Stein)

 
 
Home De filosofie van arbeidskundigbureau Quaedvlieg Arbeidsrecht Ambtenarenrecht Bestuursrecht Enkele wetenswaardigheden Contact informatie  
 
 

 

Privacy

Rechtskundig Bureau Quaedvlieg hecht grote waarde aan een zorgvuldige omgang met (persoons)gegevens. Wij gaan vertrouwelijk met deze gegevens om en betrachten geheimhouding.
De (persoons)gegevens die u aan Rechtskundig Bureau Quaedvlieg hebt verstrekt of die op een andere wijze zijn verkregen, worden niet gedeeld met derden, tenzij dit voor de uitvoering van ons werk noodzakelijk is, wij wettelijk verplicht zijn om die gegevens te verstrekken of u hiervoor toestemming geeft.

Rechtskundig Bureau Quaedvlieg verwerkt uw (persoons)gegevens doordat u casu quo uw organisatie gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt, waarbij deze gegevens noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de door u aan ons verstrekte opdracht dan wel om de op ons rustende wettelijke verplichtingen na te komen.

De van u verkregen toestemming kan blijken uit het feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Rechtskundig Bureau Quaedvlieg stelt. Hebt u toestemming gegeven, dan kunt u die toestemming altijd intrekken.

Uw (persoons)gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

U hebt het recht Rechtskundig Bureau Quaedvlieg te verzoeken om de (persoons)gegevens die wij van u bewaren, in te zien en te vragen of wij die willen verwijderen, corrigeren of aanvullen. In dat geval kunt u met ons contact opnemen.
Waar dat mogelijk is, zullen wij aan uw verzoek voldoen. Wanneer wij niet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen omdat dit in strijd zou zijn met de wet of wanneer dit om andere bijzondere redenen niet mogelijk is, dan laten wij u dit weten. U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw (persoons)gegevens kunt u contact met Rechtskundig Bureau Quaedvlieg opnemen

 

 
 

Home |Onze filosofie | Arbeidsrecht |Ambtenarenrecht | Bestuursrecht |Enkele wetenswaardigheden | Contact - informatie |Colofon - Privacy