Op het terrein van het arbeidsrecht biedt Rechtskundig Bureau Quaedvlieg specialistische ondersteuning
     
 


Rechtskundig Bureau Quaedvlieg

Belikstraat 4
6129 PP Urmond (Stein)

 
 
Home De filosofie van arbeidskundigbureau Quaedvlieg Arbeidsrecht Ambtenarenrecht Bestuursrecht Enkele wetenswaardigheden Contact informatie  
 
 

 

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een ingewikkeld onderdeel van het Nederlands recht en regelt een groot aantal zaken dat betrekking heeft op de rechten en verplichtingen van werkgevers en werknemers.

Gelet op de complexiteit van de arbeidsrechtelijke regelgeving is het verlenen van gekwalificeerde ondersteuning en begeleiding een absolute noodzaak.
Rechtskundig Bureau Quaedvlieg kan u hierbij van dienst zijn.

Op het terrein van het arbeidsrecht biedt Rechtskundig Bureau Quaedvlieg - op hoofdlijnen weergegeven - de navolgende specialistische ondersteuning aan:

 

Raadgeving en verlening van rechtskundige bijstand in het kader van arbeidsrechtelijke procedures bij de Rechtbanken.
Raadgeving en verlening van rechtskundige bijstand in het kader van procedures bij het UWV, die door werkgevers worden gevoerd teneinde een dienstverband met werkne(e)m(st)ers te mogen opzeggen.
Het voeren van bemiddelingsgesprekken met de bedoeling in een voorfase, respectievelijk een buitengerechtelijk traject, trachten te komen tot oplossingen, welke naar tevredenheid zijn van alle partijen (veelal het geval in (dreigende) ontslagkwesties).
Het verlenen van vakkundige en efficiënte ondersteuning en begeleiding bij het oplossen of het voorkomen van een arbeidsconflict.
Het behandelen van vraagstukken op het vlak van dienstverbanden/arbeidsvoorwaarden, onder andere het opstellen/toetsen van (tijdelijke) arbeidsovereenkomsten, reglementen, procedures en sociale plannen.
Het behandelen van alle voorkomende rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken en het oplossen van knelpunten op deze terreinen.

 

 
 

Home |Onze filosofie | Arbeidsrecht |Ambtenarenrecht | Bestuursrecht |Enkele wetenswaardigheden | Contact - informatie |Colofon - Privacy