Ambtenarenrecht
     
 


Rechtskundig Bureau Quaedvlieg

Belikstraat 4
6129 PP Urmond (Stein)

 
 
Home De filosofie van arbeidskundigbureau Quaedvlieg Arbeidsrecht Ambtenarenrecht Bestuursrecht Enkele wetenswaardigheden Contact informatie  
 
 

 

Ambtenarenrecht

Op het gebied van het ambtenarenrecht behartigen wij de belangen van overheidswerkgevers en -werknemers in (buiten)gerechtelijke procedures naar aanleiding van bestuurlijke besluiten.

Te denken valt aan procedures die worden gevoerd naar aanleiding van rechtspositionele besluiten en disciplinaire maatregelen, variërend van een schriftelijke berisping tot onvoorwaardelijk strafontslag.
Daarnaast verlenen wij deskundige ondersteuning bij de redactie van (voorgenomen) besluiten, reglementen en sociale statuten of bij de screening van regelgeving.
Ook begeleiden wij juridische/bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

Wij beschikken over een gedegen kennis van, en ervaring met, de Algemene wet bestuursrecht alsmede de ambtelijke rechtspositieregelingen, hetgeen van grote betekenis is voor het ambtenarenrecht.

Meer in het algemeen bestaat onze juridische dienstverlening op het vlak van het ambtenarenrecht - op hoofdlijnen weergegeven - uit:

De beoordeling van een zaak op de juridische haalbaarheid en mogelijkheden en het adviseren over de juridische, maar ook over de organisatorische implicaties van voorgenomen acties.
Het verlenen van rechtskundige raad en bijstand in het kader van bezwaren- en (hoger) beroepsprocedures.
Wij treden op als gemachtigde in procedures bij hoorcommissies, bezwarencommissies, adviescolleges en arbitrerende instanties alsook bij rechtscolleges als de Rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep.

 

 
 

Home |Onze filosofie | Arbeidsrecht |Ambtenarenrecht | Bestuursrecht |Enkele wetenswaardigheden | Contact - informatie |Colofon - Privacy